red orange yellow green blue pink

คุณรู้จักมนต์ดำไหมว่าคืออะไร

August 9th, 2013

การเรียนมนต์ดำเป็นอีกตำนานหนึ่งที่เป็นศาสตร์ที่มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีการเลี้ยงผีผูกมนต์เทวดากันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการสืบวิชาเชิญผีมารับเครื่องเซ่นมาเป็นมิ่งขวัญของลูกหลาน มากินเครื่องสังเวยจากลูกหลานมัน พลังมนต์ดำเหล่านี้ถูกใช้กันสืบต่อมา และเมื่อถูกให้มาคุ้มครองลูกหลานจนลูกหลานมั่งมีพอมีอันจะกินกันจึงทำให้ลูกหลานต้องการชัยชนะเป็นส่วนใหญ่ในที่นั้นๆ เลยเพิ่มเครื่องเซ่นไหว้และเมื่อผีรับแล้ว มันก็ต้องทำสุดแท้แต่ข้าให้ทำในการนั้น


มนต์ดำคือ การต่อรองระหว่างผีกับมนุษย์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน มนต์ดำคือ คำขอร้องต่อเทวดาและฝูงที่มีฤทธิ์ให้ยอมทำได้สิ่งที่หมอผีมาขอร้อง แต่ก็มีคำมนต์จากผีใหญ่ที่ใช้บังคับผีเล็กได้ในสิ่งที่ลูกแห่งผีใหญ่ต้องการเรียกว่า พญามนต์ตับสูง และมนต์ตับต่ำ ตับใหญ่ ตับเล็ก ตับกลาง เป็นต้น ตามหมอผีที่ผูกไว้ ด้วยการทดลองใช้แล้วในอำนาจนั้น การท่องจำเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งของหมอผีที่จะหาผู้สืบทอดต่อ แต่การสืบทอดที่แท้จริงจะถือว่าครูผีเป็นผู้เลือกมาให้เอง ไม่ถือว่าใครอยากเรียกก็ได้ ผีฟ้าจะเป็นผู้กำหนดลูกศิษย์ให้ ใครที่มีจิตเรื่องนี้ต้องถือว่าคนผู้นั้นต้องเป็นลูกหลานกันมาเท่านั้นแต่ปางก่อน

ภาพที่หาชมยากในบารมีของคนธรรมดา

July 17th, 2013อาจารย์การเวกประทานน้ำทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ลูกผู้ศรัทธาที่มารอต้อนรับท่านกันอย่างหนาแน่น เพื่อเป็นประธานในการปลุกเสกวัตถุมงคล

New!!!คลิปอาจารย์การเวกประทานน้ำทิพย์ให้แก่ลูกผู้ศรัทธา
คลิปพ่นน้ำมันเดือดรักษาโรคปวดเมื่อย อัมพฤกษ์ด้วยกสิณไฟ

New!!!คลิปอาจารย์การเวกพ่นน้ำมันเดือด

พระพรหมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

June 29th, 2013


ท้าวมหาพรหมปางมหาเศรษฐีที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ถนนราชพฤกษ์-สีลม ซอยปากน้ำกระโจมทอง31 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ


The four faced buddha Bangkok The Largest in the World


ประกาศก้องความยิ่งใหญ่แห่งสำนักราชโยธา


Thao Maha Brahma Bangkok Pang billionaire
Brahma The Largest in The World


ใบจดลิขสิทธิ์พระพรหมราชามหาเศรษฐีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ.สำนักราชโยธา
ขอเชิญสักการะบูชาท้าวมหาพรหมปางมหาเศรษฐีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ.สำนักราชโยธาขอเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตที่ศรัทธาในท้าวมหาพรหมร่วมรอดใต้ฐานท้าวมหาพรหมปางมหาเศรษฐีที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อขอพรและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านและคนที่ท่านรัก ในใจกลางเมืองบางกอก ถนนราชพฤกษ์-สีลม ซอยปากน้ำกระโจมทอง31 เขตตลิ่งชัน ซอยเดียวกับตลาดน้ำวัดสะพาน อยู่ห่่างจากวัดพระแก้วเพียง 13 กิโลเมตร หรือมาทางเรือลงเรือที่ตลาดน้ำตลิ่งชันเพื่อเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ เป็นหลักชัย รากฐานกำลังใจแก่ชาวมวลมนุษย์ทั้งปวงทั่วโลก ให้ท้าวมหาพรหมปางมหาเศรษฐีที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้สถิตคู่ฟ้าเมืองไทย ปกป้องคุ้มครอง ประทานพร อันเป็นมงคลและสิ่งที่มนุษย์คาดหวังแด่ชาวไทยและชาวโลก ได้เป็นมิ่งขวัญคุ้มครองมวลมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง ตลอด 24 ชม. ฟรีไม่มีธุรกิจแอบแฝง


ทางสำนักจึงมีความภูมิใจเรียนเชิญท่านผู้ศรัทธามาขอพร ขอกำลังใจจากท้าวมหาพรหมปางมหาเศรษฐีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใจกลางเมืองประเทศไทย เพื่อความเป็นสุขสวัสดี สุขมงคลราศี บังเกิดต่อตัวเราด้วยพรอันเป็นพระบารมีแห่งมหาเทพและท้าวมหาพรหมปางมหาเศรษฐีที่ใหญ่ที่สุดในโลก จงบันดลดาลประทานพรแด่ลูกผู้ศรัทธาในองค์ท่านท้าวมหาพรหมพ่อแห่งมวลมนุษย์ทั้งปวง ให้บรรลุล่วงความสำเร็จตามความปรารถนาโดยเร็วด้วยเทอญ


พวกเราชาวเมืองเสน่ห์แห่งพรหมราชา การเวกศิษย์มีครูพระพรหมผู้สร้างโลกและบันดาลความสำเร็จ ความสุขสมหวัง โชคลาภ เงินทอง เพราะพ่อการเวกกำหนดให้ท้าวมหาพรหมองค์นี้อัญเชิญกำเนิดขึ้นเพื่อประทานโชคลาภความสำเร็จ การงาน การเงิน ความรัก แก่ชาวโลกและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะเป็นพระพรหมองค์แรกและองค์เดียว ซึ่งเป็นปางถือถุงมหาสมบัติ เพื่อประทานให้แก่มวลมนุษย์ผู้ต้องการความร่ำรวย ความสำเร็จ ณ.บัดนี้สถิตอยู่ ณ.สำนักราชโยธาแล้ว จึงประกาศยังศิษยานุศิษย์และผู้ที่มีความเคารพศรัทธาในท้าวมหาพรหมช่วยกันสร้างฐานบัลลังค์ เพื่อประดิษฐานท้าวมหาพรหมราชาธาดาสิทธิเวทย์องค์นี้ให้สง่างามอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดิน เป็นมิ่งขวัญยึดเหนี่ยว เป็นพรหมคู่ฟ้าคู่แผ่นดินตราบชั่วฟ้าดินสลาย อาจาย์การเวกผงธุลีดินแห่งกรุงสยามขอสร้างท้าวมหาพรหมปางมหาเศรษฐีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน้อมถวายแด่องค์ราชันราชาเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของแผ่นดินไทย ขอประทานพระบารมีแห่งราชาของแผ่นดิน จงประทานอนุญาติให้แก่ข้าพเจ้าได้สถิตองค์ท้าวมหาพรหมปางมหาเศรษฐี ให้มีฤทธานุภาพเป็นที่ยึดเหนี่ยวสักการะของปวงชนชาวโลก ขอพระราชทานแผ่นดินให้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่จะสิงสถิตองค์มหาเทพท้าวมหาพรหมราชาธาดาสิทธิเวทย์สืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลานด้วยเทอญ


ท้าวมหาพรหมปางมหาเศรษฐีที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์นี้นับว่าเป็นอีกความภาคภูมิใจที่พวกเราชาวไทยและศิษย์แห่งราชโยธาที่อยู่ในกรุงเทพ มีความภาคภูมิใจว่าเรามีท้าวมหาพรหมปางมหาเศรษฐีที่ใหญ่ที่สุดในโลกสถิตอยู่ในแผ่นดินที่มีราคาแพงที่สุดในแผ่นดินไทย คือท่านได้ตั้งตระหง่านอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ทำให้เราภูมิใจว่า ใจกลางเมืองกรุงเทพก็มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่สถิตอยู่คู่ฟ้าเมืองไทย ขอบารมีแห่งพ่อหลวงจงประทานพรแด่ลูกและปวงชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
อิทธิฤทธิ์อาคมอันทรงพลัง ไสยศาสตร์มนต์ดำอันเกรียงไกร

June 29th, 2012อิทธิฤทธิ์อาคมอันทรงพลัง ไสยศาสตร์มนต์ดำอันเกรียงไกร
อาคม อาฆาตแห่งศาสตร์มนต์ดำแห่งบรมครู ป้องกันกระทำคุณไสย ขับไล่ปีศาจ ปิดประตูจากเสนียดจัญไรทั้งปวง สยบมาร อสรพิษร้ายทั้งหลาย มนต์อิ้นแห่งกามราคะ พญามนต์ตัณหาแห่งไสยดำ เสน่ห์ยาแฝด แลเดรฉานแห่งภูตพราย ที่สืบตำนานสานตำรา เรียนกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มนต์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีจิตอันเป็นอาฆาตด้วยรักหรือด้วยแค้นเท่านั้นที่สมควรจะเข้าเล่นมัน ผู้ที่กล้าๆกลัวๆอย่าเล่นมัน ชั่วดี อยู่ที่ผู้เล่นมันเท่านั้นจะรู้ได้ด้วยใจว่าได้เนรคุณกับมันก่อนหรือไม่มันถึงได้ตามอาฆาต และกระทำผู้ที่เนรคุณมันเท่านั้น ผู้ใดต้องการทำไสยศาสตร์มนต์ดำอาฆาต ผูกรัก เรียกจิต ปลุกจิตให้มันหลงใหลในกามราคะ เชื่อฟังอยู่ใต้เสน่ห์กามาต่อผู้ที่กระทำ อยากผูกมัดจิตใจ สะกดวิญญาณของผู้เป็นศัตรู มีความปรารถนาต้องการในกามราคะ รักหลงชื่นชมในคนที่เกลียดชังเรา หวังพึ่งในไสยศาสตร์มนต์ดำ หวังทำให้เขาหลงใหลในกามราคะ เราต้องเข้าให้ถึงมันเสียก่อน โดยไม่มีข้อสงสัยหรือระแวงในพิธีกรรม และมนต์ทั้งปวง ดั่งเช่น เราเข้าโรงเรียน เราไม่มีสิทธิ์เลือกครูหรือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะสงสัยในครูที่สอนเรา เพราะเราได้เลือกโรงเรียนนั้นแล้ว ต้องมีจิตที่ตั้งใจเรียนอย่างเดียวเท่านั้น และต้องตั้งมั่นว่าจะนำเราไปสู่ความสำเร็จอย่างเดียว นั่นแหละจึงจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จของการเข้าสู่ไสยดำ ศึกษาต้องด้วยใจ ทำสิ่งใดกายใจต้องถวายมัน ใส่ใจในการกระทำ จดจำบูชามันทุกลมหายใจ อยากเรียนของ ทำของควรถามตัวเจ้าของเสียก่อนว่าแน่ใจแล้วหรือยัง ถ้าแน่ใจแล้วจึงค่อยเดินไปหามัน ถ้ายังกลัวมันอยู่ก็อย่าไปยุ่งกับมัน ดั่งเช่น ถ้ายังรับไม่ได้ว่าผีคือผู้ที่มีบุญคุณกับเรา และผีครูเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ เราก็อย่าเพิ่งไปคิดพึ่งผีเลย ทำตัวไม่กลัวผีเสียก่อนแล้วค่อยไปอ้อนวอนให้ผีมันช่วย และผู้ที่เรียนของเรียนมนต์ จงจำไว้ใส่ตนเสมอว่า ห้ามถ่ายทอดหรือเล่าบอกพิธีกรรมให้ออกมาทางปากเด็ดขาด เพราะการกระทำเท่านั้นถึงจะถ่ายทอดการเรียนให้รู้จากครูสู่ศิษย์ การพูดหรือนำมาเล่าสู่กันฟัง เปรียบได้เหมือนนำครูอาจารย์มาล้างให้ผู้อื่นดูถูก หรือหมดความศรัทธาในครูบาอาจารย์ของเรา ถือเป็นการผิดครูอย่างสูงสุด ครูผี ครูมนต์จะดลบันดาลอิทธิฤทธิ์ให้กลับสู่หลักเดิมทันที เพราะการกระทำของแต่ละคน การสอน การทำ การถ่ายทอด ต้องขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์เท่านั้น แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน เพราะต้องดูตามวันและเวลาของผู้มาเรียนและมาทำตามตำรับที่ได้ศึกษากันมา เพราะบางคนมาทำอาจมีสติ และบางคนมาทำโดยไม่มีสติ จึงมีพิธีกรรมในการกล่าวบูชาและการนำสมาธิที่ไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถนำพิธีกรรมต่างๆของพิธีกรรมไปพูดให้กันและกันฟังได้ มันจะทำให้ของหรือไสยดำที่เราลงมา อาจถูกผู้มีวิชาหรือผู้ที่เล่นของเหมือนเราจะกลั่นแกล้งเราได้ โดยจะมีความเดือดร้อนถึงอาจารย์ และของที่เราไปรับมา ฉะนั้นอาจารย์จะผูกไว้โดยตรงว่า ถ้าพิธีกรรมถูกเปิดเผยเมื่อใด พวกมึงผีร้าย และกามาเสน่ห์ทั้งหลายทั้งปวงจะกระจัดกระจายกลับมาที่เดิม อย่าได้อยู่กับมันผู้นั้น เพราะมันจะเป็นอันตรายต่อข้า และภูตผีกามาต่างๆ จะหนีเอาตัวรอดกลับมาทันทีที่มีการนำเอาความลับไปเปิดเผย ถือว่ามันผู้นั้นได้เนรคุณ และลบล้างอาถรรพณ์ของครูที่ผูกไว้ จึงถือว่ามันผิดครูก่อน ความหายนะ เดือดร้อนจึงควรย้อนกลับหามันผู้เนรคุณก่อนที่ภูตผีข้าจะสลายกลับมาสู่หลัก ผู้เนรคุณจะต้องได้รับคำสาปแช่งในการกระทำผิดครูนั้นทันที
มนต์ดำผูกจิต ไสยศาสตร์ อสรพิษแห่งกามาจะได้ผลและมีค่า ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้มากระทำคิดดี ทำดี มนต์ดำจะได้ผล คิดลอง คิดเล่นจะมีอันเป็นไปทุกผู้คน ฉะนั้นมึงผู้ใดที่เดือดร้อน ขอให้เดือดร้อนจริงๆค่อยมาขอความช่วยเหลือจากกู ถ้ามาเพื่อลองกูเล่น แล้วมึงผู้นั้นจะรู้สึก เพราะของเล่น ของหลอกมีให้พวกมึงเล่นตั้งหลายสำนัก แต่ถ้ามีงมาเล่นกับสำนักกู มึงจะสำลักด้วยไสยศาสตร์ที่กูเรียนมา ไม่ใช่มนตราที่มาทำเล่น ไม่ใช่เก่งที่สุดในโลก ไม่ใช่ไม่มีใครมาใหญ่เท่า แต่เป็นเพียงสำนักเล็กๆที่สืบทอดมนต์กันมาที่ไม่สามารถออกจากมันได้ เรื่องเสน่ห์ไม่น้อยหน้าใคร มนต์ดำไสยดำ ไสยศาสตร์มนต์ดำ เรียนทำมาทั้งชีวิต พอใจข้าทำให้ เหตุผลไม่พอข้าก็ไม่ทำ อยากรู้ อยากเรียนรู้ ยินดีสอนให้ แต่ต้องอยากได้ด้วยใจ ถวายกายกับมันจริงๆ เรียนเสน่ห์ราคะต้องยอมรับในมัน เรียนเสน่ห์ เกลียดกามา เหมือนท่าดีทีเหลว ชอบ รัก ศรัทธา เชื่อมั่นค่อยมา ศรัทธาค่อยพบ เรียนจบต้องไม่ลืมครู รับรองศัตรูทำอะไรไม่ได้ สำนักข้าศิษย์ทั้งหลายล้วนปลอดภัยด้วยกำแพงแก้วแห่งมหาเสน่ห์ ไม่เน้นคงกะพัน แต่ไม่เคยมีใครทำอะไรลูกศิษย์ข้าได้ เพราะกำแพงแก้วเกร็ดเพ็ชรจะอ้อมล้อมเปร่งแสงแห่งมหาเสน่ห์ให้มีแต่คนรักและเมตตาศิษย์ข้า จนไม่อาจทำอะไรในศิษย์ข้าได้ ใครเก่งอย่างไร สำนักไหนใหญ่อย่างไร ข้าไม่รู้ แต่ที่สำนักข้า พูดได้คำเดียวว่า เน้นเฉพาะกามาแห่งความรัก และเสน่ห์ที่ไม่มีใครเกลียด ใครไม่มีข้าไว้ในครอบครอง เปรียบเหมือนมันผู้นั้นยังเข้าไม่ถึงอำนาจแห่งมหาเสน่ห์โดยสิ้นเชิง เสน่ห์ข้าล้วนเป็นเสน่ห์ที่ได้รับการลองแล้วว่าเป็นเสน่ห์ที่มีมหาอำนาจต่อฝูงมนุษย์มากที่สุด ไม่ใช่เรียนแล้วจะนำไปท่องหรือเล่นมันในผ้าเหลืองได้ เพราะเสน่ห์ข้าเรียนแล้วต้องมีคู่ เรียนเสน่ห์ไร้คู่ก็เหมือนงูไม่มีพิษ

ไสยศาสตร์ไสยดำ มนต์ที่เกิดจากการอาฆาต


จุดกำเนิดมนต์ดำ
คือ การเหลื่อมล้ำลำเอียงของความรัก การแต่งหรือการสาทยายมนต์ของอาถรรพณ์
มนต์ดำไสยดำ
คือ การนำจุดที่น้อยใจมาอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีแต่ความรักให้ประทานพรวิเศษให้ได้อย่างที่ผู้อ้อนวอนร้องขอ การผูกมนต์นั้นจึงไม่เหมือนกับการที่เราสวดมนต์ เพราะการวอนของมนต์ดำไสยดำนั้นจะต้องใส่ใจ และมีความอาฆาตที่ร้ายแรง และใจต้องถึงในผู้ที่เราจะทำ แต่ทุกอย่างต้องอยู่ที่สมาธิ แต่การทำสมาธิในขณะที่ใจยังเป็นทุกข์นั้นมันยากมาก ครูอาจารย์ของผู้ผูกมนต์ดำจึงหาวิธีการตั้งสมาธิที่แตกต่างกันออกไป ทีนี้การหาวิธีนี้จึงเป็นที่ครหาของผู้คนต่างๆที่ไม่เข้าใจ จึงมีการต่อว่าไปต่างๆนาๆ เหมือนดังเช่นผู้ที่ถูกมีดบาดเท่านั้นจึงจะรู้ความเจ็บปวด แต่ผู้ที่ยืนดู ก็จะบอกว่าไกลหัวใจตั้งเยอะ ไม่ตายหรอก แต่หารู้ไม่ว่า ถ้าการถูกมีดบาด ถ้าไม่รักษาอาจจะเป็นแผลบาดทะยักตายก็ได้ การที่ผู้ที่ไม่มีปัญหา มองผู้มีปัญหาว่าเหลวไหลนั้น มันก็ไม่ผิดกับการที่เรียกว่า ผงไม่เข้าตาตัวเองไม่รู้สึก การที่ผู้โดนกระทำมันต้องหาทางออก มันไม่เหมือนกับการที่คนที่ทำเขาหรอก เพราะมันไม่ได้รู้สึกตัว ฉะนั้นครูหมอจึงมีการที่ลองใจในผู้ถูกกระทำในวิธีต่างๆ เช่น เรียกเงิน หรือด่า หรือวิธีต่างๆมากมาย กว่าจะทำให้ จึงเป็นที่ลอกเรียนแบบของผู้ที่หากิน แต่จริงแล้วการที่จะทำของหรือร่ายมนต์ดำไสยดำนั้น จะต้องมีการร่ำเรียนกันอย่างทิ้งชีวิต และจะต้องสืบสานกันมาจากรุ่นโบราณถึงลูกหลาน เพราะมีบางอย่างที่ไม่สามารถบอกออกมาเป็นคำพูดหรือตัวอักษรได้ ต้องมีการเรียนรู้ตัวต่อตัว และการกระทำ แต่ทุกอย่างต้องอยู่กับการร่วมมือกันระหว่างครูหมอกับลูกผู้กถูกระทำเท่านั้น โดยไม่มีการสงสัยในวิธีการ และต้องไม่ระแวงใจในครูหมอ เพราะการตัดสินใจเทำนั้น ควรจะพิจารณาในครูหมอเสียก่อนที่จะลงมือกระทำ ไม่ใช่ทำโดยที่ยังไม่เชื่อในครูหมอ มันจะไม่ได้ผลอะไรเลย เพราะผู้ที่ทำเท่านั้นที่จะนำครูหมอให้เข้าถึงผู้ที่จะปล่อยมนต์ไปยังเขา เพราะครูหมอไม่รู้จักกับผู้ที่มาว่าจ้าง การที่จะทำใครต้องมีการชี้ตัวและมีคำสั่งที่แน่นอน และต้องเป็นการสั่งให้เป็นไปอย่างที่ได้รับคำสั่งจากผู้ว่าจ้าง การรับงานในแต่ละงานต้องขึ้นอยู่กับการลองใจ และบูชาครู หรือเรียกว่าบูชายันต์ การถวายตัวเป็นศิษย์นั้นต้องถวายใจด้วยเพราะการบูชายันต์เป็นพิธีการ เพราะของแต่ละคนที่เรียนมาและการนำพิธีกรรมของการทำของตั้งมนต์มาบอกและพูดให้คนอื่นฟังจะเสื่อมทันที เพราะการทำของจะผิดคะลำ ผิดครูทันที เพราะครูไสยดำจะกลัวทางถูกถอนมนต์มาก การรู้ตำแห่งการทำหรือรู้พิธีการจึงเป็นสิ่งที่จะแก้ทางกันได้ ครูจะกลับที่ทันทีที่ถูกลูกศิษย์นำไปบอกใคร และจะสิ้นสุดการกระทำทันที แต่ลูกศิษย์มักจะไม่รู้ว่าทำไมจึงไม่ได้ผล เพราะการที่ลูกผู้ทำของนำพิธีกรรมไปเปิดเผยนั้น คือการปล่อยของกลับที่โดยไม่รู้ตัว เพราะของที่อยู่ในตัวนั้นจะกลัวทันทีและจะหนีกลับมาหาพ่อหมอทันที และจะไม่กลับไปอีก เพราะมันกลัวคนเป็นของแกล้งมัน เพราะครูที่เก่งจะทำโดยไม่ให้ใครดูออก แต่ถ้าคนทำไปบอกเองจึงเป็นที่น่ากลัวมาก ฉะนั้นถ้าใครที่ไปลงไสยดำแล้วนำไปพูดบอกใครมักจะไม่ได้ผล เพราะคือเป็นการผิดคะลำ ผิดคลายทันทีโดยไม่รู้ตัว ครูจึงพูดเสมอว่าการทำเสน่ห์นั้นต้องแน่วแน่ในครูและบูชาเชื่อมั่นในมันเสียก่อนที่จะเรียนมัน หรือเล่นกับมันเข้าไปอยู่ในตัว ไม่เชื่อก็อย่าไปใกล้มัน ตัวไม่โดนไม่รู้ เพราะมนต์ดำไสยดำนั้นมันจะต้องเกิดจากเลือดเนื้อ ความเชื่อที่ผูกพันและถือมั่นในของที่เราไปรับมันและยอมให้มันเป็นใหญ่ในตัวเรา โดยจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่เดือดร้อนพึ่งมันแต่แล้วก็ลืมมัน เมื่อไม่จำเป็นนั้นแลคือจุดที่ทำให้ผิดครูโดยไม่ตั้งใจ จึงถูกลงโทษต่างๆแล้วก็ว่ามนต์ดำไสยดำไม่ดี การที่มนต์ดำจะทำใครได้ต้องมีการรับกันโดยทางตรงเสียโดยมาก อย่างไรเสียผู้ถูกกระทำต้องไปมีส่วนร่วมในโคจรนั้นโดยตรง เช่น เมียน้อย เมียหลวงต่างคนก็ว่าต่างคนถูก หรือเป็นศัตรูกันโดยตรง คนส่วนใหญ่ว่ามนต์ดำไม่มีเหตุผลนั้นคือคำกล่าวที่ไม่รู้จริง เพราะการทำมนต์ดำต้องมีเหตุผลที่จะตั้งพิธีกรรมต่อครูอาจารย์เสียก่อนที่จะเชิญครูมารับการบูชายันต์ การถวายตัวเข้าสู่มนต์ดำแล้วนั้นจะออกอีกไม่ได้เลยในชีวิตนี้ นอกจากครูคนเดียวกัน ใครเอาออกได้คือโกหก เพราะการถวายตัวต้องมีการกล่าวคำต่อหน้าครูมนต์ จ่ามนต์ ครูผี ครูคนโดยเฉพาะพิธี จึงบอกได้คำเดียวว่าอย่าไปเล่นกับมันถ้าใจไม่แน่ เพราะมันยิ่งกว่าเล่นกับไฟ และโบราณกล่าวว่าเป็นการขึ้นหลังเสือ ลงก็ตายหรือหายนะเท่านั้น การออกจากไสยดำที่เราไปถวายตัวแล้วเป็นไปไม่ได้เลย เหมือนการลาออกจากการเป็นลูกของพ่อแม่ จะไม่มีทางเป็นไปได้เลย มีแต่คำว่าเนรคุณเท่านั้นๆแลที่เขาว่าอย่าไปเล่นมนต์ดำ เพราะมันเป็นเช่นนี้ เพราะล่นหรือเรียนมันต้องเล่นและเรียนมันไปตลอดชีวิต ที่เขาว่า คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า นี่ล่ะเรื่องจริงจากผู้ที่อยู่กับมันมาตลอดชีวิต เรื่องจริงจากประสบการณ์จริง สุขแค่ได้มา แต่ต้องทนอยู่กับมันทั้งชีวิตที่ไม่มีวันออกจากมัน ถึงอยากจะหนีไปจากมันแต่ก็ไม่มีวันทำได้ในชีวิตนี้

อันบุรุษรอบรู้มีครูครอง จะเข้าณรงค์สงครามไม่คร้ามครัน สิ่งพนันต่อสู้มีคู่สอง เล่นมวยปล้ำทำทีกระบี่กระบอง จะรับรองสู้กันกลางผล ให้ศึกษาที่ตั้งระวังตัว จงรู้ทั่วท่วงทีสถาผล ให้ดูทิศที่ทางข้างมงคล จึงประจนข้าศึกให้เสียเชิง ให้ดูทิศที่นั่งกำลังนั้น ทั้งเจ็ดวันจำไว้อย่าไหลเหลิง แม้รู้ทันแล้วจะมีแต่บันเทิง จะราญเริงไพรีก็มีไชย

การเวกเทพหน้าทอง เสน่ห์มอญแปลงรูป

สุดยอดแห่งเข็มมหาเสน่ห์ ใครอยากได้เสน่ห์ เมตตามหานิยม หนึ่งเดียวในเมืองไทย ใครไม่ได้เข้าหาท่าน ถือว่าเข้าไม่ถึงเสน่ห์ที่แท้จริงของเมืองไทย คำที่ศิษย์ท่านทุกคนร่วมใจกันถวายฉายาให้คือ การเวกเข็มมหาเสน่ห์


สำนักอาจารย์การเวก เสน่ห์เทพหน้าทอง มอญแปลงรูป พญามนต์ดำหนึ่งเดียวกล้าทำกล้ารับ ศิษย์มีครูไม่ยกตนเสมอเทพ ไม่ยกเมฆมาสอนคน ไม่ทำตนแกล้งเป็นพระ ข้าการเวกจะไม่ทนเที่ยวหลอกคนเพื่อมีกิน ยึดสัจจะมีครูบาที่ข้าเรียนมาจริง เชื่อมั่นค่อยมามีความศรัทธาจะเห็นผล ทำทุกสิ่งด้วยเวทมนต์ที่ครูบาท่านดลสอนมนต์ข้าไว้

พ่อการเวกหนุนศิษย์ ด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งครูบา สักเสกด้วยคาถา แห่งครูบาที่เรียนมา หวังเพียงช่วยลูกข้า ผู้ศรัทธาได้ดั่งใจ ไม่ว่าเรื่องใดๆ ช่วยลูกได้ถ้าลูกศรัทธา


จำเป็นค่อยมา ศรัทธาค่อยพบ ทุกข์หนัก มีปัญหา โทรมาขอเข้าพบได้ที่ 02-9574689,084-5238356,081-1445798


สนใจติดต่อกับทางสำนักหรือต้องการบูชาสั่งซื้อวัตถุมงคลอาถรรพ์ที่มากด้วยอานุภาพพลังเวทย์และมีอิทธิฤทธิ์ด้วยวิชาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูโบราณที่มีตัวตน สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02-9574689,081-1445798,084-5238356 บูชาทางไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ธัญบุรี ในนามคุณสุมิตรา นฤบดินทร์ 61/89 หมู่ 8 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12110 (กรุณาช่วยค่าจัดส่ง 100 บาท) หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นส.สุมิตรา นฤบดินทร์ สาขาย่อยโลตัสรังสิต คลอง7 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 569-2-00607-2

เข้าพบปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการใช้มงคลอาถรรพ์ต่างๆ หรือประสบปัญหาเกี่ยวกับการโดนกระทำกลั่นแกล้งโดยมนต์ดำหรือมนต์ขาว หรืออยากที่จะศึกษาอยากได้เสน่ห์ต่างๆ สามารถปรึกษาโดยตรงได้ที่สำนัก แต่ต้องนัดวันและเวลาที่แน่นอนก่อนมาเข้าพบทุกครั้ง ผู้ที่เก่งอยู่แล้ว ชอบลองของ ไม่มีความศรัทธา ไม่คิดมาที่สำนักทางอาจารย์จะขอบคุณเป็นอย่างมาก จำเป็นค่อยมา ศรัทธาค่อยพบ ที่สำนักข้า ไม่มีอะไรให้ค้นหา นอกจากคาถาที่ครูข้าสอน มนต์ดำของข้า คาถาของข้า เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ใช่ที่หนึ่ง แต่ไม่เป็นสองรองใคร ไม่ใช่จอมขมังเวท แต่เป็นผู้ที่ศึกษาพระเวทมาทั้งชีวิต ตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบัน ไม่ใช่ปาหี่ ไม่ใช่พิธีสร้างการแสดง ไม่จำเป็นต้องแกล้งห่มผ้าพึ่งพระ ที่ดีเพราะคุณพระ ครูข้าสอนไว้ เรียนด้วยจิต ทำจากดวงใจ ทุกอย่างทำไป อยากฝากไว้คู่แผ่นดิน ของจริงจะได้ไม่ตาย จุดประสงค์อยากทำลายพวกที่มีใจนำครูบามาหากิน จะยืนหยัดแต่เรื่องจริง เพื่อถ่ายทอดทิ้งไว้ในแผ่นดิน


ขอความกรุณาท่านที่มีความศรัทธาในอาจารย์การเวกควรอ่านตรงนี้เสียก่อนที่จะมาหาอาจารย์การเวก
จำเป็นค่อยมา ศรัทธาค่อยพบ นี่คือคำพูดจากใจของอาจารย์เสมอ ขอมนุษย์ทั้งหลายผู้เจริญแล้วจงเข้าใจในตัวข้าเสียก่อนว่าตัวข้าการเวกนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ และก็ไม่ใช่ที่หนึ่งในเมืองไทย และไม่ใช่จอมขมังเวทผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงไหนทั้งนั้น และข้าก็ไม่กล้าที่จะนำผ้ากาสาวพัตร์มาเป็นเครื่องมือในการหาแดก เพราะข้าถือว่า ผ้ากาสาวพัตร์อันศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสูงยิ่งที่ข้ากราบไหว้บูชา ตัวข้าจะไม่ยอมอิ่มอย่างหมา แต่จะขออดอย่างเสือ ไม่ใช่ทำทุกอย่างเพราะไม่มีแดก และข้าก็ไม่ใช่เคยทำตัวเป็นผู้วิเศษหลอกคนกินในสิ่งที่ไม่รู้จริง และไม่คิดหลอกใครกิน ตัวข้าเป็นแค่มนุษย์เดินดินคนธรรมดา แต่บรรพบุรุษของข้าเป็นคนเล่นของ และเรียนพระเวทสืบต่อกันมา ดี เก่ง เด่น ศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ใช้ได้ผลอยู่ที่คนนำไปใช้แล้วศรัทธาของผู้ใช้ แต่ครูมนต์ของข้าล้วนเด่นไม่เป็นสองรองใคร คาถาของข้า ข้ามั่นใจว่าใช้แล้วข้าได้ผลจริง เดือดร้อน เชื่อ ศรัทธาคิดว่าคนธรรมดาอย่างอาจารย์การเวกน่าจะช่วยได้ค่อยเสียเวลามาหาข้า สิ่งที่ข้าการเวกทำขึ้นล้วนเป็นความเชื่อส่วนตัวของข้าเองทั้งสิ้น แต่ถ้าใครจะเชื่ออย่างที่ข้าเชื่อด้วยก็ไม่ว่าอะไร และถ้าใครสงสัยในตัวข้า สอบถามโดยตรงได้ที่สำนักทุกเวลา เชื่อคนแก่ เชื่อความแก่ เชิญที่บ้านพักคนชราบางแค แต่ถ้าเชื่อและศรัทธาในพระเวท เชิญบ้านท่านอาจารย์การเวก กรุณาอย่ามองข้าที่ตัวตนไม่มีผล นายกผู้นำเมืองไทยหลายคนที่อายุยังน้อย เด็กหนุ่มๆหลายคนที่สามารถทำในสิ่งที่คนแก่ทำไม่ได้ก็มี คนแก่บางคนไม่รู้จะทำอะไรเข้าไปบวชตอนอายุห้าสิบหกสิบก็มี แล้วโดนกลุ่มคนหัวใสบางคนว่าจ้างให้ไปทำบ้าๆบอๆ แล้วตอบแทนด้วยเงินก้อนเพียงไม่กี่ตัง คนแก่ผู้นั้นก็คิดว่าดีแล้ว ดีกว่าแก่อยู่บ้านเฉยๆไปวันๆ จำไว้นะจงใช้สติในการตัดสินเชื่อถืออะไรก็ตามที่จะเป็นที่พึ่งของเรา

ข้าการเวกไม่ใช่คุย แค่ขอเมียจะไปบวชไม่มีเมียคนไหนยอมให้ไปเลยสักคน ใครจะทำอะไร ที่ไหน ข้าไม่ว่า แต่อย่ามาเหยียบย้ำศาสนาที่พ่อแม่ข้ากราบไหว้มา ข้าไม่ยอม ข้าจะว่าไปเรื่อยๆ ข้าจะเตือนสติคนไปเรื่อยๆ ข้าไม่สนับสนุนให้คนชาวพุทธเชื่อมั่นในครกกับสาก และไม่สนับสนุนให้ทุกคนบูชาในสิ่งที่ไม่เป็นมงคล มีหลายสำนัก มีหลายคนที่เข้ามาด่าข้าแต่ข้าก็ขอบใจที่อุส่าห์สละเวลาอันมีค่าเข้ามาอ่านข้อความที่ข้าเขียนนี้

จำไว้นะเวรกรรมมีจริง


****************************************************************************

มนต์ดำคืออะไร

June 28th, 2012

มนต์ดำคือ การผูกมนต์ที่ใช้ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มคนที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวพ่อหมอประจำหมู่บ้าน มนต์ดำจะใช้ป้องกันดูแลเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆ หรือแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ที่มาร้องขอความอนุเคราะห์ จากผู้เป็นอาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอดถือของกันมาแต่ครั้งโบราณไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิดหรือถูก ผู้เป็นอาจารย์จะต้องคุ้มครองปกป้องช่วยเหลือศิษย์ผู้ร้องขอทุกอย่าง มนต์ดำจึงไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ แต่จะเป็นความผูกพันระหว่างพ่อกับลูก ผู้เป็นอาจารย์จะเปรียบเสมือนเป็นพ่อของผู้เดือดร้อน มาขอความช่วยเหลือ จะเปรียบเหมือนลูก ที่พ่อจะต้องมองลูกถูกเสมอ และจะช่วยลูกเสมอ มนต์ดำจึงเป็นฝ่ายตรงข้ามของมนต์ขาวเสมอมา เพราะมนต์ขาวพูดอยู่เสมอว่า โดนมนต์ดำกระทำ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มนต์ดำไม่เคยออกมาว่าร้ายหรือเหยียบย่ำมนต์ขาวเลย แต่ในการตรงกันข้าม มนต์ขาวจะออกมาเหยียบย่ำ ดูถูกมนต์ดำเสมอ ฉะนั้นผู้ที่ศรัทธาในมนต์ดำหรืออยากจะเข้ามาทำความรู้จัก หรืออยากได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับมนต์ดำ จึงควรทำความเข้าใจและมีความศรัทธาในมันเสียก่อน มนต์ดำจะไม่ทำลูกแห่งมนต์ดำ เสือจะไม่กินเนื้อเสือฉันใด มนต์ดำจะไม่ทำใครก่อนฉันนั้น มันผู้ใดที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ลูกแห่งมนต์ดำ มันผู้นั้นจะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากมนต์ดำเป็นอันขาด มนต์ดำไม่ใช่สิ่งที่เพ้อเจ่อ เลอะเทอะ ที่จะนำมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ แต่เป็นมนต์ที่ถูกผูกขึ้นและจะนำออกมาใช้ในเวลาที่จำเป็นเท่านั้น คำว่าเล่นมนต์ดำแล้วจะทำให้ชีวิตต่ำลง ข้าอาจารย์การเวกขอรับรองด้วยเกียรติและชีวิตว่าไม่ใช่เรื่องจริงมนต์ดำไม่เคยสอนให้ใครเป็นคนเลว แต่จะสอนเพียงว่าไม่ควรแพ้ในสิ่งที่ยังไม่ได้ต่อสู้ ข้าการเวกครั้งก่อนนั้น เสื้อผ้าแทบจะไม่มีใส่ ที่อยู่ที่กิน เปรียบเหมือนกับจะแย่งหมากินฉันใดฉันนั้น ผู้คนทั้งหลายต่างมองว่าเป็นคนบ้าคนหลัง กล่าวหาว่าที่ข้าเป็นเช่นนั้นเพราะข้าบ้ามนต์ดำ แต่เมื่อมาถึงบัดนี้ คนบ้าคนหลังคนนั้น ก็สามารถทำให้เห็นได้ว่า มนต์ดำสามารถเปลี่ยนชีวิต จากร้ายที่สุดในชีวิตให้ดีได้เช่นกันกับมนต์ขาว ถ้ามันผู้นั้น ศรัทธาและเคารพจริงไม่คิดดูถูกเหยียบย่ำบุพการี หรือครูอาจารย์ผู้เคยสั่งสอนมาแต่หนหลัง แต่บางคนที่เล่นมนต์ดำแล้ว พบกับความหายนะ ต้นเหตุสำคัญนั้นคือ เมื่อเข้าไปพึ่งมนต์ดำแล้วได้ในสิ่งที่ปรารถนาแต่มิกล้าที่จะบูชาหรือให้ใครรู้ว่าสิ่งที่ได้มาเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือแห่งพระเวทมนต์ดำ เพราะจะเป็นที่ละอายเกรงกลัวว่าคนรอบข้างจะติฉินว่าร้าย จึงยกความดีให้มนต์ขาว และวางเฉยไม่สนใจในครูบาแห่งมนต์ดำ ดั่งตอนที่ตัวเองเดือดร้อน จึงเกิดคำว่า เณรคุณต่อมนต์ดำ ผู้เป็นครูแห่งมนต์ดำแต่บรรพบุรุษจึงลงโทษแก่มันผู้นั้น เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเล่นมนต์ดำแล้วไม่เณรคุณต่อครูบาอาจารย์ไม่มีคำว่า ต่ำกว่าคน จนกว่าใครแน่นอน เพราะมนต์ดำจะปกป้อง ค้ำจุนลูกของมันเสมอดั่งเช่น ช้างรักงาฉันใด ปลารักน้ำฉันนั้น มนต์ดำจะติดตามคุ้มครองลูกผู้ศรัทธาในมนต์ดำไปตราบชั่วชีวิตมันผู้นั้นจะหาไม่ (ขอให้ใช้ความเชื่ออยู่บนบรรทัดฐานของความจำเป็น ของจริงจะได้มาถ้าค้นหาอย่างมีเหตุผล)


>สิ่งแรกที่ควรรู้ก่อนที่จะเริ่มต้นศึกษาเวทมนต์

1. ครูบาอาจารย์เฉพาะทางที่เราจะร่ำเรียน
2. รูปปั้นฤษีสมมุติแห่งบรมครูผู้ผูกพระเวทแห่งมนต์ดำ
3. เทียนมหากำเนิด
4. กำยานมหาเวทที่ใช้จุดเวลาเดินพระคัมภีร์
5. เครื่องห่มที่ควรมี นุ่งห่มเวลาที่ต้องการจะร่ายพระเวท
6. ขัน เบญจขันที่จะใช้สำหรับทำน้ำปัตโสที่ใช้ป้องกันตัวเองในระหว่างเดินพระเวท
7. ประคำครูเฒ่าที่ได้รับมาจากผู้ที่ถ่ายทอดวิชาให้แก่ท่าน
8. ขันห้าที่จะใช้สำหรับ รองรับคำพระเวทจากครูอาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว
9. ต้องเป็นผู้หัดท่อง เชิญครูอย่างแม่นยำเสียก่อน


นี่คือ สิ่งจำเป็นเบื้องต้นของผู้ที่จะเริ่มต้นในการศึกษาพระเวทมนต์ดำในเบื้องต้นที่จำเป็นต้องมีและสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธา ในศาสตร์แห่งมนต์ดำและไม่กลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้า ไม่เชื่อในสิ่งที่มนต์ขาวสอนอยู่ตลอดว่า มนต์ดำจะทำให้ชีวิตตกต่ำ ต้องมีความศรัทธาและอยากได้มัน เปรียบเสมือนร่างกายที่ไม่สามารถจะขาดเลือดได้ฉันใด คนที่จะศึกษามนต์ดำก็จะขาดซึ่งความศรัทธาเชื่อมั่นในมนต์ดำไม่ได้ฉันนั้น จงศึกษาด้วยความศรัทธา อย่าให้ศึกษาแค่ความอยากลอง


**********************************************************************


ขอแต่ลูกผู้ศรัทธาในมหาเวท


วันนี้อาจารย์จะพูดสอนในเรื่องพิธีการผ่าจ้าน


คำว่าผ่าจ้านนี้ พี่น้องคนไทยทางภาคเหนือหมายถึงพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ที่ใช้ในการแยกสัตว์หรือคนให้ออกจากกัน หรือรักกันนั่นเอง หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า การทำเสน่ห์เล่ห์กลใส่หญิงหรือชายคนที่เรารัก ส่วนมากพิธีกรรมนี้ผู้เป็นพ่อครูเท่านั้นที่จะรู้พิธีกรรมและมักจะไม่ค่อยเปิดเผยตัว เพราะการกระทำนี้ผิดศีลธรรม อาจารย์มักจะรับปากทำพิธีผ่าจ้านเฉพาะคนที่ถูกต้อง หรือเงินถึงเท่านั้น ทางครูหมอเมืองใต้จะเรียกพิธีการนี้ว่า สั่งเป็นสั่งตาย เมื่อสมัยปู่ย่าตายายมักใช้กับการหย่านมของลูกช้าง หรือคนที่อิจฉาตาร้อน หรือกรณีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเกิดการแบ่งสมบัติกันอย่างลำเอียงก็จะไปว่าจ้างครูหมอไสยศาสตร์ ทำการให้เกิดเพสภัยต่างๆนาๆ ก็จะไปว่าจ้างตกลงกับครูหมออย่างลับๆ ผู้ว่าจ้างต้องนำสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้ในพิธีไปมอบให้ครูหมอ เช่น เส้นผม วัน เดือน ปี เสื้อผ้า รูปถ่าย คนสมัยก่อนจะไม่นิยมรูปถ่าย แต่จะใช้เสื้อผ้ามามอบให้อาจารย์เพื่อทำพิธี ส่วนค่าจ้างค่าตกลงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเงินหรือทองก้อนโตพอสมควร


ในครั้งนี้อาจารย์จะบอกวิธีการผ่าจ้านอย่างคร่าวๆ สอนเป็นวิทยาทานแก่ศิษย์ผู้อยากศึกษา เราต้องนำดินเถ้ากระดูกและดินเจ็ดป่าช้า มาป่นเคล้ารวมกันแช่ในน้ำมนต์ที่ปลุกเสกแปรธาตุจนได้ที่แล้วหมักไว้เจ็ดคืนเจ็ดวันขึ้นตั้งธาตุเป็นตัวหุ่น โดยจะกำกับด้วยธาตุทั้งสี่ เบื้องบนเป็น นะโมพุทธายะ เบื้องล่างเป็น ฤฤา ฦฦา ด้านหลังกำกับด้วย นะมะพะธะ ตาซ้ายขวา มะอะ เขียนชื่อใส่ในใบยันต์ โดยภาวนาคาถาว่า เรขะยันตัง วิกรึงคะเล…สัตตะนาเค สังวิทาปุกะยะปะ…แล้วเอาชื่อยัดใส่ในหุ่น กำกับหุ่นด้วย เรคะยันตัง สังตัง วิกรึงคะเร…โอมกามะตินนัง กามะตัมมัง กามะตัณหัง โอมละลวยมหาละลวย ไอ้หรืออีเห็นหน้ากูก็งงงวยใจอ่อนละทวยมาหากู มาอยู่ด้วยกับกูจนวันตาย พุทธังสะระติ จิตตัง ธัมมังสะระติ จิตตัง สังฆังสะระติ จิตตัง วันมะติรูปัง พันธะนังเดชะ พันธะนังให้มาประสิทธิแก่กูสวาหะ ให้ปลุกเสกด้วยธูปดำ เทียนดำ ให้นำหุ่นใส่มือนั่งภาวนาจนกว่าจะมีความรู้สึกว่าหุ่นนั้นมีชีวิต ภาวนาด้วยคาถา นามะพึงหมาย ให้กูเรียกอีนั่น ไอ้นี่ ให้มาในสถานที่นี้ นามะวิกรึงคะเล…นี่แหละเบื้องต้นของวิชามนต์มหาเวท ทีนี้อาจารย์จะเขียนยันต์ที่ลงชื่อให้ดู


อิทธิฤทธิ์อำนาจของคำว่ามนต์ดำ

June 28th, 2012


มนต์ดำเป็นมนต์ที่มีอิทธิฤทธิ์มหาอำนาจมากเป็นมนต์ที่ถูกผูกขึ้นมาโดยฤษีบรมครู เพื่อใช้ปราบเหล่าบรรดาคนทัณฐ์แลพวกเหล่าเพชรพญาธร และทวยเทพผู้ที่ไขว่คว้าลองของทั้งหลาย จึงเป็นมนต์ที่มีมหาอำนาจมาก เป็นที่เกรงกลัวของเหล่าผู้รู้ทั้งหลาย จึงร้องขอต่อองค์ฤษีบรมครูว่า อย่าได้ทำการถ่ายทอด มนต์ที่ท่านได้ผูกขึ้นมานี้ให้แก่คนนอกตระกูลท่านเลย เพราะจะทำให้ผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมมาอย่างดีจะนำไปใช้ในทางที่ผิด จึงเป็นสาเหตุให้มนต์ดำที่แท้จริงจะไม่มีการสืบทอดนอกตระกูลเด็ดขาด ถึงจะมีการสอนหรือให้กันบ้าง ก็จะเป็นแค่เกร็ดเล็กๆน้อยๆเท่านั้น มนต์ดำคือการที่รวบรวมนำเอาธาตุทั้งสี่ที่อยู่ในตนตัวคนทั้งหลายให้มีอำนาจเหนือธรรมชาติ สามารถชี้ร้ายชี้ดี สร้างความเจ็บปวด สร้างสิ่งที่บังคับจิตใจคนอื่นให้ทำไปในสิ่งที่ผู้เรียนวิชาอยากให้เกิดขึ้น ดั่งเช่น ลมน้อยๆพัดเย็นสบาย ลมใหญ่ๆพัดบ้านสลาย ดินดีๆปลูกบ้านอยู่ได้ ดินร้ายๆทลายบ้านพัง ไฟดีๆหุงต้มให้กิน ไฟพัดถิ่นกินหมดครัวเรือน น้ำดีดื่มชื่น น้ำคลื่นดื่มชีวิต ธาตุทั้งสี่ ท่านมีฤทธิ์ แต่ท่านมิได้คิดทำร้ายใคร คนชั่ว คนจัญไร เห็นแก่ได้คิดกาลไกลใช้แต่มัน ไม่คิดถึงอาถรรพ์ว่าสี่กุมพันก็มีจิตใจ จึงคิดอยากบอกไป คิดทำอะไรอย่าได้ลบหลู่มัน คนที่กลัวมนต์ดำจึงว่ามนต์ดำเป็นสิ่งไม่ดี คนอยากเรียนมนต์ดำ เรียนแล้วทำไม่ได้จึงว่ามนต์ดำไม่ดี คนอยากมีมนต์ดำแต่มีไม่ได้ จึงว่ามนต์ดำไม่ดี คนที่ใช้มนต์ดำไม่เป็นเลยว่ามนต์ดำไม่ดี คนที่ไม่เคยเข้าถึงมนต์ดำของจริง เลยว่ามนต์ดำไม่มีจริง ถ้าพูดกันจริงๆแล้ว มนต์ขาวเป็นมนต์ที่ไม่มีอิทธิฤทธิ์เลย เป็นมนต์ที่ใช้สำหรับสอนเตือนสติคนให้อยู่ในศีลในธรรมเท่านั้น แต่มนต์ที่มีอิทธิฤทธิ์ที่แท้จริงคือมนต์ดำ แต่ผู้ที่นำไปใช้ ไม่กล้าที่จะบอกว่าเป็นมนต์ดำ เพราะกลัวจะไม่มีใครเชื่อถือ และกลัวคนทั้งหลายจะว่าเป็นคนไม่ดี ฉะนั้นผู้ที่ใส่ขาวแล้วใช้มนต์ดำ มันก็ไม่ผิดอะไรกับคนเณรคุณ ยกตนข่มท่าน ว่าขาวดีกว่าดำ คนทำเช่นนี้หรือ ว่าเป็นคนดี จงอ่านแล้วนำไปคิด จงมีสติเป็นของตัวเอง อย่าอ่านเพราะความครื้นเครง เพราะนี่ไม่ใช่เพลง แต่เป็นการบรรยายเรื่องความจริง